مقايسه آگهی ها

آیا می توان پارکینگ مشاع را که بلااستفاده مانده اجاره داد ؟

  • ۰

قسمت های مشاع و مشترک، قسمت هایی هستند که حق استفاده از آنها منحصر به یک آپارتمان نبوده و همه مالکان ساختمان، حق استفاده از آنها را دارند.

× مشاوره با کارشناس املاک