مقايسه آگهی ها

تقاضای الزام خواندگان به سند رسمی به چه صورتی میباشد؟

  • ۰

با داشتن مبایعه نامه مبنی بر خرید، شما میتوانید از طریق دادگاه الزام فروشنده را به تنظیم سند رسمی بخواهید.

× مشاوره با کارشناس املاک