مقايسه آگهی ها

دستور تخلیه مستأجر چگونه صادر می گردد؟

  • ۰

طبق قانون روابط مستأجر و موجر، در صورت عمل نکردن مستأجر به تعهدات خود طبق قرارداد اجاره نامه، موجر این حق را دارد تا با مراجعه به مراکز قضایی ذی صلاح درخواست صدور حکم تخلیه را ارائه نماید. مرجع ذی صلاح رسیدگی به دعاوی تخلیه اماکن مسکونی، شوراهای حل اختلاف و در مورد اماکن تجاری، دادگاه های عمومی می باشند.

× مشاوره با کارشناس املاک