مقايسه آگهی ها

قدرالسهم آپارتمان چیست؟

  • ۰

منظور از قدرالسهم آپارتمان در اصل مقدار سهم از کل زمینی است که برای کل مجتمع آپارتمانی در نظر گرفته شده است. یا به نوعی مجتمع در آن زمین ساخته شده است. از قدرالسهم با عنوان سهم اعیان از عرصه نیز بسیار یاد می شود. اصولا طبق قانون بیشترین مواقعی که لازم است اقدام به تعیین قدرالسهم آپارتمان نمود، در زمان تقسیم ارث، خراب کردن آپارتمان و ساخت مجدد آن است.

× مشاوره با کارشناس املاک