مقايسه آگهی ها

مطالبه شارژ معوقه هنگام تخلیه ملک اجاره چگونه است؟

  • ۰

با گسترش آپارتمان نشینی، قوانین جدیدی به قوانین مالکیت اضافه شد که از آن تحت عنوان قوانین تملک آپارتمان ها یاد می شود. یکی از مواردی که در مجتمع های مسکونی و آپارتمان ها مد نظر قرار می گیرد، شارژ ساختمان است که شامل تمامی هزینه های مشترک ساختمان نظیر برق راه پله ها، هزینه موتور خانه و آسانسور و … می باشد. افراد وظیفه دارند هر ماه شارژ خود را به مدیر ساختمان پرداخت نمایند. در صورتی که فردی بدون پرداخت شارژ خود اقدام به تخلیه ملک نماید، مدیر ساختمان می تواند شارژ معوقه را از وی مطالبه نماید.

× مشاوره با کارشناس املاک